Nieuws

Jaarlijkse foto-expositie weer druk bezocht

In het weekend van 16 en 17 november exposeerden 15 leden het beste fotowerk van het afgelopen jaar in de Meander (ons nieuwe onderkomen in het gemeentehuis). Ook dit jaar was er naast de tentoongestelde kleur- en zwart-wit foto’s  weer een flitsende audiovisuele serie te zien van 7 leden. Bezoekers hebben de weg naar de nieuwe locatie goed gevonden.

Elk lid had op de tentoonstelling een eigen bord met 4 of 5 zelf gekozen foto’s. Daarnaast waren er foto’s van de thematische onderwerpen Regen en Robuust. De rode draad is een reeks foto’s waarbij elke fotograaf reageert op de foto van zijn of haar voorganger. Het is een leuke uitdaging voor de toeschouwer om de verbanden op te sporen. Bezoekers konden met een stemformulier aangeven welke foto’s en welke AV-serie zij het beste vonden. Er werden 279 stemformulieren ingeleverd.