Programma

7 januari             Bespreking eigen werk via ZOOM.

28 januari          Korte jaarvergadering; daarna bespreking  eigen werk via ZOOM

18 februari         Bespreking eigen werk.

18 maart             Bespreking  eigen werk.

1 april               Bespreking foto’s 1e thema: minimalistisch 

22 april               Bespreking eigen werk

20 mei                Bespreking eigen werk.

29 mei               ( zaterdag) : fototocht naar Nijmegen.
Aansluitend BBQ i.v.m. 60 jarig clubjubileum                              

10 juni                Bespreking eigen werk

 1 juli                  Bespreking foto’s fototocht Nijmegen
Selectie foto’s voor Bondsfotowedstrijd
Inleveren foto’s Bondsfotowedstrijd digitaal voor 30 augustus en in dozen tussen 1 en 14 september

2 september        Inventarisatie deelname (digitale diapresentatie)
Bespreking 2e thema: onscherp

23 september      Inventarisatie deelname tentoonstelling.
Lezing over …..? door …..?

14 oktober          concept AV- series voor de tentoonstelling bekijken.

4 november        Bespreking eigen werk.

25 november      Laatste clubavond voor de tentoonstelling;
alle foto’s inleveren, bespreking rode draad en nog niet getoonde tentoonstellingsfoto’s.  

27 en 28 november    TENTOONSTELLING

16 december      Nabespreken tentoonstelling; jaarprogramma 2022;
start rode draad;bespreking eigen werk.

6 januari 2022 | Bespreking eigen werk.