Programma 2024

11 januari            Vieren 50-jarig jubileum bij de Fotobond van Leo van den Broek.

25 januari          Korte jaarvergadering; daarna Bespreking  foto’s voor Bondsfotowedstrijd
Inleveren foto’s Bondsfotowedstrijd digitaal tussen 1 februari en 1 maart
en in dozen tussen  15 maart en 1 april

15 februari         Definitieve selectie Bondfotowedstrijd, bespreking eigen werk 
                           (carnavalsvakantie: 10 t/m 18 februari)  

7 maart               Bespreking foto’s 1e thema: huisdieren

28 maart             Bespreking  eigen werk. (31 maart en 1 april 1e en 2e Paasdag)

25 april                Bespreking eigen werk. (meivakantie 27 april (koningsdag) t/m 5 mei)              

16 mei                 Bespreking eigen werk. (9 mei: Hemelvaartsdag, 19 en 20 mei Pinksteren)                         

18 mei                 (zaterdag) : fototocht naar  ????

6 juni                   Bespreking foto’s fototocht en ander eigen werk

27 juni                 Inventarisatie deelname tentoonstelling.
                            Bespreking 2e thema: ambachten   (Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus)
———————————————————————————————————

5 september        Bespreking AV-series in wording.

26 september     Bespreking eigen werk.

17 oktober         Bespreking eigen werk.  ( herfstvakantie 14 t/m 22 oktober )

31 oktober Laatste clubavond voor de tentoonstelling; alle foto’s inleveren.
Bespreking rode draad en nog niet getoonde tentoonstellingsfoto’s. 

1 november     Inrichten tentoonstelling
2 en 3 november TENTOONSTELLING

28 november      Externe spreker over ….

19 december      Jaarprogramma 2025, start rode draad, bespreken eigen werk. 
(Kerstvakantie: 23/12-7/1/2024)

9 januari 2025   Bespreking eigen werk.