Programma

Ook in 2020 organiseren we weer onze jaarlijkse fototentoonstelling, en wel van 21  november t/m 25 december ONLINE vanwege corona

Onze bespreekavonden in 2020 zijn op:

9 januari             Bespreking eigen werk.

30 januari          Korte jaarvergadering; daarna Bespreking  eigen
                             werk, Inleveren foto’s Bondsfotowedstrijd 

  20 februari      Lezing Urbex Fotografie door Anita Spooren.

 12 maart           Bespreking  eigen werkAfgezegd

 2 april                Bespreking foto’s 1e thema: Spiegeling Afgezegd

18 april( zaterdag) : fototocht naar Dordrecht

23 april               Bespreking eigen werk (mei vakantie 25 april t/m 3 mei)
                             Afgezegd            

14 mei                Bespreking foto’s fototocht.  afgezegd 

4 juni                  Extra avond Bespreking eigen werk afgezegd

25 juni                Bespreking eigen werk afgezegd

3 september      Inventarisatie deelname (digitale diapresentatie)
                             Bespreking 2e thema: Sloop

24 september     Inventarisatie deelname tentoonstelling.
                              Bespreking eigen werk

15 oktober          concept AV- series voor de tentoonstelling bekijken.

29 oktober          Bespreking eigen werk.

19 november      Bespreking rode draad en nog niet getoonde
                              tentoonstellingsfoto’s.  Online met Zoom

21 november
t/m 25 december  
TENTOONSTELLING Online op deze website

10 december      Nabespreken tentoonstelling; jaarprogramma 2020;
                              start rode draad; bespreking eigen werk. Online met Zoom

7 januari 2021   Bespreking eigen werk. Online met Zoom

 
   

De bespreekavonden beginnen om 20.00 in De Meander. Mocht U interesse hebben om een clubavond vrijblijvend bij te wonen neem dan contact op met onze secretaris via de mail:

info@fotokring-gestel.nl