Programma

7 januari             Bespreking eigen werk via ZOOM.

28 januari          Korte jaarvergadering; daarna bespreking  eigen werk via ZOOM

18 februari         Bespreking eigen werk.

18 maart             Bespreking  eigen werk.

1 april                Bespreking foto’s 1e thema: minimalistisch 

22 april               Bespreking eigen werk

20 mei                Bespreking eigen werk.                          

10 juni                Bespreking eigen werk

 1 juli                  Bespreking eigen werk Selectie foto’s voor Bondsfotowedstrijd
Inleveren foto’s Bondsfotowedstrijd digitaal voor 30 augustus

21 augustus       ( zaterdag) : fototocht naar Nijmegen.
Aansluitend BBQ i.v.m. 60 jarig clubjubileum     

2 september        Inventarisatie deelname (digitale diapresentatie)
Bespreking 2e thema: onscherp
Foto’s voor Bondsfotowedstrijd inleveren in passe-partout en opsturen voor 14 september

23 september      Inventarisatie deelname tentoonstelling .
Bespreking foto’s fototocht Nijmegen

21 oktober          Lezing over het maken van series door Monique de Zwart

4 november        concept AV- series voor de tentoonstelling bekijken.

25 november      Laatste clubavond voor de tentoonstelling;
Alle foto’s inleveren, bespreking rode draad en nog niet getoonde tentoonstellingsfoto’s.  

27 en 28 november    TENTOONSTELLING

16 december      Nabespreken tentoonstelling; jaarprogramma 2022;
start rode draad; Workshop High speed fotografie door Gidi.

6 januari 2022 | Bespreking eigen werk.