Programma

Ook in 2019 organiseren we weer onze jaarlijkse fototentoonstelling, en wel op zaterdag 16 en zondag 17 november van 12.00 uur tot 17.00 uur

Onze bespreekavonden in 2019 zijn op:

 10 januari           Bespreking eigen werk door Jan.

31 januari           Korte jaarvergadering; daarna bespreking  eigen
                              werk  door Coby.

                              Inleveren foto’s Bondsfotowedstrijd

21 februari          Bespreking eigen werk door Jac.
                              (carnavalsvakantie: 2 maart t/m 10  maart)                     

14 maart              Bespreking  eigen werk Frans.

 4 april                 Bespreking foto’s door Martin.  1e thema: Regen.
                             
(21-22 april 1e en 2e  Paasdag)

13 april( zaterdag) : fototocht naar Slot Loevesteijn

25 april                Bespreker eigen werk door Netty.
                              (mei vakantie 28 april t/m 6 mei)             

23 mei                Bespreking foto’s fototocht door Coby.
                            (30 mei: Hemelvaartsdag, 9-10  juni Pinksteren)        

20 juni                Bespreker Fotobond (?)

                             (Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus)

5 september        Inventarisatie deelname (digitale diapresentatie)

                              Bespreking door Jac. 2e thema: Robuust.

26 september     Inventarisatie deelname tentoonstelling.

                              Bespreking Frans eigen werk

10 oktober          concept AV- series voor de tentoonstelling bekijken.                                          ( herfstvakantie 12 t/m 20 oktober)

31 oktober         Bespreking eigen werk door Netty.

14 november    Laatste clubavond voor de tentoonstelling;
                            alle foto’s inleveren.
                            Bespreking rode draad en nog niet getoonde
                            tentoonstellingsfoto’s door Martin.                           

15 november      Inrichten tentoonstelling .

16 en 17 november           Tentoonstelling

12 december      Nabespreken tentoonstelling; jaarprogramma 2020
                             start rode draad; bespreking eigen werk door Coby. 
                             (Kerstvakantie: 23/12-5/1/2020) 

9 januari 2020   Bespreking eigen werk door Jac.     

De bespreekavonden beginnen om 20.00 in gemeenschapshuis de Huif. Mocht U interesse hebben om een clubavond vrijblijvend bij te wonen neem dan contact op met onze secretaris Coby Spuls-Veld via de mail:

 j.z.spulsveld@gmail.com