Programma 2023

 5 januari            Bespreking eigen werk.

26 januari          Korte jaarvergadering; daarna Bespreking  foto’s voor Bondsfotowedstrijd

                           Inleveren foto’s Bondsfotowedstrijd digitaal tussen 1 februari en 1 maart en in dozen tussen  1 en 15 maart 

16 februari         Definitieve selectie Bondfotowedstrijd, bespreking eigen werk 
                           (carnavalsvakantie: 18 t/m 26 februari)  

9 maart               Bespreking  eigen werk.

30 maart             Bespreking foto’s 1e thema: Tegenlicht (17 en 18  april 1e en 2e Paasdag)

13 april                Bespreking eigen werk (meivakantie 29 april t/m 7 mei)              

11 mei                 Bespreking eigen werk. (26 mei: Hemelvaartsdag, 5 en 6 juni Pinksteren)                          

13 mei                 (zaterdag) : fototocht naar  ????

1 juni                   Bespreking foto’s fototocht

22 juni                 Inventarisatie deelname tentoonstelling.
                            Bespreking AV-series   (Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus)
———————————————————————————————————

7 september        Bespreking 2e thema: . Straatfotografie

28 september      Laatste clubavond voor de tentoonstelling; alle foto’s inleveren,

                           Bespreking rode draad en nog niet getoonde tentoonstellingsfoto’s. 
 

29 september     Inrichten tentoonstelling .

12 oktober          Nabespreken tentoonstelling, start rode draad; bespreking eigen werk

                            ( herfstvakantie 14 t/m 22 oktober )

9 november        Thema: Evenementen

30 november       Bespreking eigen werk

21 december       Workshop , jaarprogramma 2024;

                            (Kerstvakantie: 23/12-7/1/2024)

11 januari 2024  Bespreking eigen werk.