Programma

Ook in 2020 organiseren we weer onze jaarlijkse fototentoonstelling, en wel op zaterdag 21 en zondag 22 november van 12.00 uur tot 17.00 uur

Onze bespreekavonden in 2020 zijn op:

9 januari             Bespreking eigen werk.

30 januari          Korte jaarvergadering; daarna Bespreking  eigen
                             werk, Inleveren foto’s Bondsfotowedstrijd 

  20 februari      Lezing Urbex Fotografie door Anita Spooren.

 12 maart           Bespreking  eigen werkAfgezegd

 2 april                Bespreking foto’s 1e thema: Spiegeling Afgezegd

18 april( zaterdag) : fototocht naar Dordrecht

23 april               Bespreking eigen werk (mei vakantie 25 april t/m 3 mei)
                             Afgezegd            

14 mei                Bespreking foto’s fototocht.  afgezegd 

4 juni                  Extra avond Bespreking eigen werk afgezegd

25 juni                Bespreking eigen werk afgezegd

3 september      Inventarisatie deelname (digitale diapresentatie)
                             Bespreking 2e thema: Sloop

24 september     Inventarisatie deelname tentoonstelling.
                              Bespreking eigen werk

15 oktober          concept AV- series voor de tentoonstelling bekijken.

29 oktober          Bespreking eigen werk.

19 november      Laatste clubavond voor de tentoonstelling; alle foto’s
                              inleveren. Bespreking rode draad en nog niet getoonde
                              tentoonstellingsfoto’s.  

20 november      Inrichten tentoonstelling .

21 en 22 november    TENTOONSTELLING in De Meander

10 december      Nabespreken tentoonstelling; jaarprogramma 2020;
                              start rode draad; bespreking eigen werk. 

7 januari 2021   Bespreking eigen werk. 

 
   

De bespreekavonden beginnen om 20.00 in De Meander. Mocht U interesse hebben om een clubavond vrijblijvend bij te wonen neem dan contact op met onze secretaris via de mail:

info@fotokring-gestel.nl